Mange valper dør

Parvovirus gir alvorlig blodig diaré som ender med døden for mange valper. Selv med intensiv behandling er dødeligheten høy. Vi er heldige i Norge og ser knapt tilfeller av parvovirus hos hund. For å opprettholde dette er det svært viktig å vaksinere. Andre steder i Europa er viruset veldig vanlig.